Afvaardiging

Vertegenwoordiging LVAB bij "IAB"

Afvaardiging

Raad: Dhr. Johan De Coster 

Begeleiding en toezicht:

     Commissie van Begeleiding en toezicht

Dhr. Johan De Coster – Voorzitter

Dhr. Johan De Coster – Voorzitter 

Stage:

     Stagecommissie

     Uitvoerend comité van de stagecommissie 


Dhr. Gert Carmans – plaatsvervangend lid

Dhr. Gert Carmans – lid 

Communicatie:

     Consultatieve Commissie der Beroeps-
     verenigingen

     Lid Overlegcomité van de Nederlandse
     Beroepsverenigingen van Accountants

Dhr. Johan De Coster
Mevr. Kathleen Cloosen – secretaris

Dhr. Johan De Coster
Mevr. Kathleen Cloosen – secretaris 

Beroepstechnieken:

     Gemengde commissie IAB/IBR: 
     internationale relaties

Dhr. Johan De Coster
Dhr. Hugo Smitt 

Publicaties en middelen ter ondersteuning:

     Redactiecomités IAB / BIBF en IBR     

Dhr. Johan De Coster 

Vertegenwoordiging LVAB bij “BIBF” 

Effectieve leden Nationale Raad : Dhr. Danny Jans 
Plaatsvervangende leden Uitvoerende Kamer : Dhr. Dominique Bekkers
Dhr. Dieter Hermans 
Plaatsvervangende leden Kamer van Beroep : Dhr. Toon Vanderbeuken 
Lid Consultatieve Commissie : Dhr. Eddy Valee 
Lid Nederlandstalig Overlegcomité van
Boekhouders en Fiscalisten :
 
Dhr. Eddy Valee
Commissie Anti-Witwas :  Dhr. Dirk Gaens
Stagecommissie (Effectieve leden): Dhr. Eddy Valee 
Stagecommissie (Plaatsvervangende leden): Dhr. Luc Sterkens
Dhr. Hubert Theijbers 

Vertegenwoordiging Commissie Erelonen 

Vertegenwoordiger Commissie Erelonen

Vertegenwoordiging LVAB bij “BOBR” – Belgisch Overlegcomité der Bedrijfsrevisoren  

Raadslid Dhr. Johan De Coster
 
Snel Lid worden

Het LVAB-lidmaatschap biedt u diverse voordelen en mogelijkheden

  • het geeft u recht op prijsvermindering bij deelname aan seminaries;
  • het geeft u ongetwijfeld een kwaliteitslabel gezien de aanvaardingsprocedure LVAB (kwaliteit primeert, niet de grote getallen);
  • En nog vele andere voordelen……