Algemene Vergadering IAB

Algemene Vergadering op 05 september 2020.
Volmachten tegen vrijdag 28 augustus 2020 – testmoment voor u allen op 31 augustus 2020 – 4 ministers aanwezig.

Beste confrater,

Reeds
meer dan 1.200 confraters hebben zich op dit moment ingeschreven om deel te nemen aan onze algemene vergadering van 5 september.
Graag melden wij u hierbij dat we, voor het goede verloop van zaken en omdat uw stem tijdens deze algemene vergadering telt, een stem-test-moment zullen opzetten. 

Bedoeling is om tijdens dit half uurtje u reeds te laten kennismaken met de nieuwe online-stemmodule welke wij zullen gebruiken tijdens de algemene vergadering gezien deze op afstand zal plaatsvinden. 

Mogen wij u allen oproepen om hieraan te willen deelnemen, want hoe meer deelnemers hoe degelijker de test en hoe groter de zekerheid van het welslagen van het stemmen tijdens de algemene vergadering.

Deze test wordt opgezet op maandag 31/08/2020 om 13.00u (start stipt) en zal maximaal 20 minuten à een half uur van uw tijd in beslag nemen, noteer dit alvast in uw agenda.

U ontvangt de nodige informatie voor dit testmoment – op voorwaarde dat u ingeschreven bent (!) – op vrijdag 28 augustus as. In deze mail van 28/08/2020 zal een link alsook een persoonlijke toegangscode voor u opgenomen worden. Deze is ENKEL geldig voor dit testmoment en aldus NIET voor de algemene vergadering zelf (hiervoor zal op u vrijdag 4 september de nodige informatie en gegevens ontvangen).

Stelt u een connectieprobleem vast, aarzel niet en contacteer onze Servicedesk via [email protected]e.

Bent u nog niet ingeschreven? Aarzel niet langer en schrijf u vandaag nog in!

Schrijf u hier in


Wij herinneren u eraan dat u uw volmacht dient over te maken tegen vrijdag 28 augustus (einde deze week!).
Deze volmachten mogen ons via e-mail toegezonden worden via [email protected]. (een voorbeeld van volmacht zit in bijlage van dit bericht).

Noteer dat ieder ITAA lid een volmacht kan verlenen aan een ITAA confrater, indien hij/zij verhinderd is om deel te nemen aan de algemene vergadering en dat de deelnemende leden maximaal in het bezit kunnen zijn van 2 volmachten (samen met hun eigen stem komt dit dan op een totaal van 3 stemmen die men kan uitbrengen).

Zoals wij reeds eerder lieten weten zullen er eveneens tijdens onze algemene vergadering tussenkomsten voorzien worden van minister Muylle, minister Ducarme, minister Geens alsook Minister De Croo.

De deelnemers aan de algemene vergadering ontvangen een aanwezigheidsattest/vormingsattest met een maximum van 3.30 uur indien u de gehele tijd aanwezig bent, desgevallend een attest pro-rata uw aanwezigheid.

Wij kijken er alvast naar uit u ‘online’ te mogen begroeten op zaterdag 5 september as.