KIEA: Laureaat van de Arbeid

KIEA: LAUREAAT VAN DE ARBEID

Het LVEB en in het bijzonder, het overlegcomité van het ITAA, willen u graag op de hoogte brengen van de waardevolle initiatieven door
het KIEA en u aansporen hieraan deel te nemen. 

Het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid staat 
in voor de toekenning van de titel en de erekentekens van Eredeken, Laureaat en Cadet van de Arbeid. Deze worden toegekend bij koninklijk besluit, na selectie door Nationaal Organiserende Comités. De selectie gebeurt per sector en is gebaseerd op beroepsbekwaamheid en sociale inzet, in welke functie ook. De toekenning van de titel is de waardering voor uitstekend uitgevoerde professionele activiteiten.

U bent jong en gemotiveerd om een carrière uit te bouwen,
U werd de laatste jaren geboeid door uw beroep,
U voelt zich geroepen om uw kennis over te dragen en de waarden van uw beroep te verdedigen,
U zou graag een officiële erkenning krijgen en een van de labels behalen,

Dan is deze oproep voor u!
De inschrijvingsperiode sluit af binnen

 05Weken04dagen12Uren45Minutes

Waarom ?

Er is te weinig aandacht voor
goed werk en schouderklopjes zijn er nooit te veel.

Samen met het KIEA, willen de werkgevers- en werknemersorganisaties en de bevoegde overheden diegenen die zich blijven investeren in hun beroep officieel huldigen.

Het behalen van de titel van Laureaat van de Arbeid en een van de labels die wij u voorstellen, bevestigt immers de kwaliteit van uw werk, benadrukt uw talent en inzet voor uw beroep en geeft een meerwaarde aan uw loopbaan en uw organisatie. Kortom, het is een titel waar u best trots op mag zijn en een teken van uw kwaliteiten die een voorbeeld voor uw collega’s kunnen zijn.

Voor wie ?

Deze oproep is voor : (niet-limitatieve lijst)

·         Bedrijfsrevisor

·         Gecertificeerd fiscaal accountant

·         Gecertificeerd Accountant

·         Gecertificeerd belastingadviseur

·         Accountant

·         Fiscaal Accountant


Andere financiële boekhoudkundige en managementfuncties die verband houden met
de sector 

·         Boekhouder

·         Boekhoudkundige medewerker of assistent boekhouder

·         Hoofdboekhouder

·         Boekhoudkundig adviseur

·         Financiële tussenpersoon (onder controle van FSMA)

·         Ontvanger

·         Penningmeester

·         Financieel directeur

·         Agenten en ambtenaren van de
belastingdienst


Andere fiscale functies 

·         Fiscaal jurist

·         Fiscaal medewerker


Andere sectorgerelateerde functies 

·         Leraar

·         Stagiaire


Wat is een Laureaat van de Arbeid?

De titel van Laureaat van de arbeid maakt deel uit van een lange traditie om mensen te huldigen voor hun professionele inzet. Afhankelijk van een aantal specifieke criteria behaalt de kandidaat de titel van Laureaat van de Arbeid.

De lijst van de Laureaten wordt bij Koninklijk Besluit bekrachtigd. De eretekens worden tijdens een evenement uitgereikt.

Hoe inschrijven ?

Het inschrijvingsformulier en reglement vindt u op dit pagina.
Alle geïnteresseerden kunnen de formulieren eveneens aanvragen per e-mail: [email protected], per post: KIEA – Blijde Inkomstlaan 17-21 te 1040 Brussel. De kandidatuur moet ten laatste op 30 december 2021 per e-mail ingediend worden. (of eventueel per post)

Vindt u dat een of meerdere van uw collega’s een label verdienen? Moedig hen aan!

Stuur haar of zijn gegevens door. De persoon zal dan door het KIEA worden uitgenodigd om zich in te schrijven: Alle info

 Onze waarden: teamwork engagement knowhow kennis overdracht innovatie vaardigheden ethiek enthousiasme kwaliteit

Het KIEA werd in 1954 door H.M. Koningin Elisabeth opgericht. Toen al had het als doel bijzonder verdienstelijke werknemers te huldigen voor hun betrokkenheid, hun knowhow en
hun voorbeeldigheid.

Het instituut heeft als doel het stimuleren en erkennen van de persoonlijke verdienste voor en in alle beroepen, van het permanent verwerven van kennis en inzichten, het voortdurend bijscholen, uitmuntend werk en maatschappelijk engagement.

Onze voogdijministers zijn de ministers van economie en werkgelegenheid. Dit is momenteel De heer Pierre-Yves Dermagne, Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk.