LVAB vzw stapt mee in een uniek samenwerkingsmodel met Caseware

LVAB vzw stapt mee in een uniek samenwerkingsmodel met Caseware

Met trots delen wij u mee dat onze beroepsvereniging, LVAB vzw, instapt in een reeds bestaand maar uniek samenwerkingsmodel tussen Caseware en 2 andere beroepsverenigingen.

 

In 2019 sloegen Caseware en de beroepsvereniging BBB vzw de handen in elkaar.
Die samenwerking leidde tot CaseWare Cloud, een betaalbare en gebruiksvriendelijke online tool voor de jaarafsluiting in kleine en middelgrote accountantskantoren. Intussen vervoegde VABF vzw zich bij de samenwerking en nu sluit ook LVAB vzw zich aan bij dit trio.

 

Kleine en middelgrote kantoren

 

CaseWare is vooral gekend als softwareleverancier maar is in feite veel meer dan dat. Ze gaan permanent in overleg enerzijds met de Instituten en anderzijds met de beroepsbeoefenaars. De inzichten die ze hieruit vergaren, laat hen niet alleen toe hun software permanent te optimaliseren maar maakt van hen tevens ook een boeiende
gesprekspartner op het vlak van kennis & ontwikkeling.

Vandaar dat we vanuit LVAB ook veel verwachten van deze kruisbestuiving voornamelijk ter ondersteuning van de kleine(re) en middelgrote kantoren.

 

Vlotte en correcte jaarafsluiting

 

De coronacrisis heeft véél impact gehad, en nog steeds, op ons leven en dit zowel privé als professioneel. Eén daarvan is ongetwijfeld het feit dat de digitalisering zich in het algemeen en specifiek ook in onze sector in een nog sneller tempo heeft doorgezet. Ingevolge de lock-downs is de nood aan digitalisering nog hoger op de agenda gezet, ook bij accountants en belastingadviseurs. Sedertdien is telewerk en contacten op afstand met klanten gemeengoed geworden. Op zo’n moment wordt het belang van online oplossingen nog duidelijker. 

Door het eenvoudig en snel inlezen van de saldibalans vanuit
 eender welk boekhoudpakket, kan men via (fiscale) checklists uiteindelijk komen tot de xbrl van de jaarrekening en de xml van de vennootschapsbelastingaangifte. Deze bestanden kunnen dan ingelezen worden in de desbetreffende programma’s van de overheid. Uw voordelen: niks vergeten, werken met meerderen aan 1 dossier, geen overtypen. Zo kan de jaarafsluiting veel sneller worden afgewerkt, inclusief een uitgebreide en heldere rapportering. Ook voor aangiftes in de personenbelasting.

Tevens kan de accountant met CaseWare Cloud via de tool documenten opvragen bij zijn klanten. De klant laadt zijn documenten gewoon op en alle data zijn rechtstreeks geïntegreerd in het jaardossier. CaseWare Cloud is bovendien volledig geïntegreerd met FID-Manager, de gekende beheersoplossing voor accountants, en rechtstreeks geconnecteerd met enkele online boekhoudpakketten.

 

Dankzij deze stap kunnen kleine en middelgrote kantoren, die moeite hadden om de digitalisering bij te benen omwille van complexiteit, kostprijs of andere reden(en), hun achterstand inhalen en zich nu meten met concullega’s die reeds (veel) verder staan op dat vlak.

 

Op deze manier zijn we er binnen LVAB van overtuigd opnieuw een belangrijke toegevoegde waarde te kunnen bieden voor heel veel van onze leden en daar doen we het tenslotte toch voor !

 

Johan De Coster

Voorzitter LVAB

 

Direct naar meer info en demo aanvraag: