Wie zijn we?

Wie zijn we?

In februari 1966 opgericht als vzw heeft de beroepvereniging reeds meer dan 55 jaar beroepservaring.
Bij de meeste bedrijven en instellingen zijn wij gekend via onze deelname aan voordrachten en seminaries.

Maatschappelijke zetel en Secretariaat:
Corda Campus
Kempische Steenweg 311 bus 2.06
3500 Hasselt

Doel van de vereniging:
De vereniging heeft tot doel de belangen van haar leden te behartigen en de wijze van uitoefening van economische (zoals o.m. de boekhoudkundige en fiscale beroepen van accountant, bedrijfsrevisor, belastingconsulent en fiscalist), juridische en overige aanverwante beroepen te bevorderen.

Zij beoogt dit doel o.m. te bereiken door:

  • het bevorderen van een goede beroepsuitoefening door de leden;
  • het bevorderen van opleidingen die aanleiding geven tot het bekomen van de hoedanigheid van accountant, bedrijfsrevisor, belastingconsulent, fiscalist alsmede overige bij wet gereglementeerde economische beroepen;
  • het (mede-) organiseren van seminaries in het kader van de verplichte beroepsvorming voor economische, juridische en aanverwante beroepsoefenaars.

Om haar doel, zoals hoger vermeld omschreven, te bereiken kan de vereniging alle initiatieven nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dat doel te maken hebben en/of dit doel kunnen bevorderen.

Zo kan de vereniging haar leden vertegenwoordigen bij de respectievelijke beroepsinstituten (zoals o.m. het ITAA en het IBR) van de bij wet gereglementeerde beroepen, voor zover dit wettelijk is toegestaan.