Persmededeling 1909

Persmededeling – Zaterdag 19 september 2020

KABINET VAN DE VLAAMSe MINISTER VAN financiën en begroting, wonen en onroerend erfgoed

Minister Diependaele hervormt erf- en schenkbelasting

Op voorstel van Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele keurt de Vlaamse Regering een hervorming van de erf- en schenkbelasting goed. “Enerzijds verlagen we de tarieven om een erfenis aan een goed doel na te laten of om bij leven iets te schenken naar 0%”, licht minister Diependaele toe. “Anderzijds maken we het fiscaal interessanter om een nalatenschap te geven aan beste vrienden. Dit doen we door het tarief voor de eerste €15.000 van 25% naar 3% te brengen, met een maximum nettovoordeel van €3.300.” Het nieuwe systeem treedt vanaf 1 juli 2021 in werking.

De Vlaamse Regering heeft er bij de start voor gekozen de erfbelasting verder te hervormen. “Dit doen we door op twee sporen: de goede doelen en de beste vrienden”, laat Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diepenaele weten. “Het systeem moet vooral rechtvaardiger zijn. Altruïsme gaat voor op fiscale planning.

0%-tarief voor goede doelen

De huidige erf- en schenkbelasting voor goede doelen bedraagt tot op vandaag respectievelijk 8,5% en 5,5%. De hervorming van minister Diependaele verlaagt beide tarieven naar 0%.

Met deze tariefverlaging naar 0% verstrekken en herstellen we het zuiver altruïstisch element van de legaten”, licht minister Diependaele toe. “Veel Vlamingen hebben oprechte bedoelingen wanneer zij iets nalaten of schenken aan goede doelen. Vaak zijn mensen ook emotioneel betrokken bij een concreet goed doel. Zij willen graag dat specifieke goede doel een duwtje in de rug geven. Daarom is deze tariefverlaging naar 0% een goede zaak, zowel voor de Vlamingen als voor de goede doelen.

Minister Diependaele vindt dit systeem ook veel eerlijker voor de goede doelen zelf, want in de huidige regeling moesten zij de belastingen betalen. Dit kwam vooral de fiscale planners van deze wereld ten goede. “Mensen die nu schenken of nalaten aan goede doelen weten dat elke eurocent naar het goede doel zelf zullen gaan, omdat die goede doelen er geen belastingen meer op moeten betalen. Dat zal mensen aanzetten om meer te schenken of nalaten aan goede doelen”, verklaart de minister.

Vriendenerfenis

Veel mensen hebben een vriend des huizes, een goede buur of een ver familielid die voor hen zorgt,… Die affectieve band zorgt ervoor dat burgers net aan die mensen graag iets willen nalaten, zonder dat hierop veel erfbelasting verschuldigd is. De hervorming van minister Diependaele biedt een oplossing voor dit maatschappelijk fenomeen.

We maken het mogelijk om een deel van je erfenis na te laten aan een ‘beste vriend’ aan het tarief van de eerste graad, met name 3%, in plaats van 25%. Deze tariefverlaging komt er voor de eerste schijf van € 15.000. Het maximum nettovoordeel in het nieuwe systeem bedraagt dus €3.300”, licht minister Diependaele toe.

Inwerkingtreding

De fiscale hervorming van minister Diependaele treedt in werking voor de overlijdens vanaf 1 juli 2021.