Topic 5

Plan van Jan – versie 2019

LVAB zet in op jeugd en durvers, initiatiefnemers, studenten Bachelor Accountancy

Samen met de lesgevers avondonderwijs, hebben we al jarenlang een gedurfd, innovatief vernieuwend lespakket samengesteld. Het is een groepswerk met eerst een uitnodiging, een uitdaging en een vrijwillig engagement dat in de eerste sessie aan de laatste jaarstudenten wordt toegelicht met gedeeltelijke opdrachten en een voorlopig draaiboek. De groepen worden geografisch gekozen samengesteld, zodat afstappen ter plaatse voor niemand onoverkomelijk is. Dan volgen de opzoekingen ter plaatse in hun karige vrije tijd. In sessie 2 wordt geluisterd naar de obstakels, de zelfgekozen uitbreidingen, de eigen bijkomende opdrachten in “doet mij denken aan”. Leren onderhandelen, overleggen, luisteren naar elkaar, elkaar aanvullen en bijsturen, versterkt het groepswerk en is de sociale cement van het gebeuren. In vaktermen werkt men aan de 6 rekeningen, maar dat komen ze pas in sessie 3 te weten, want dan wordt het kostenplaatje van hun nieuw realistisch kantoor duidelijk. In de laatste sessie komen ze dan tot het berekenen van de noodzakelijke 7 rekening en de kasstromen om alles betaalbaar te houden. Hier krijgen ze ook een inzicht in “verrekenbare uren” of opdrachten, de kostprijs van verplichte opleidingen, de steun van een beroepsvereniging, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de praktische oplossingen bij dreigende valkuilen.

32 laatste jaar studenten bachelor dingen mee voor de erkenning van de Jury.

Hun opdracht is: zoek in groepen van 3 à 4 personen een ideaal boekhoudkantoor, bezoek ter plaatse, foto’s nemen, prijzen vergelijken, contracten lezen en bijsturen, alle nutsvoorzieningen uitchecken, parking, bushalte, verwarming en airco, hard- en software, communicatiekanalen, kopie en scan, boekhoud- en fiscale programma’s, verzekeringen, lidgelden, personeelskost, auto’s of ander vervoer, bibliotheek, rijks verplichtingen,  seminariekosten, en alle andere mogelijke kosten onderzoeken en inschatten. Bereken de rechtstreeks door factureerbare uren en de “verloren” uren.

Jan, Sebastien en Elke hebben in hun diverse lokalen 4 maal 3 uren besteed aan de opstart, de bijsturing en de opvolging van deze groepswerken. Zij zijn ook de lectoren van alle ingediende (lijvige) werken. In de jury worden zij voorgezeten door Professor dr. Ghislain Houben, bijgestaan door Christiane en Toon. Dat zes manschap is “de jury van het Plan van Jan”. Dank aan allen.

U, als lid van het LVAB bent van harte (gratis) welkom om alle deelnemers en de laureaten mee te vieren tijdens de plechtige uitreiking van de fel begeerde eretekens, oorkondes en prijzengeld. Wij houden er lijvige boekwerken aan over, die algemeen, ook in de instituten geloofd en gewaardeerd worden. Het is trouwens de enige jaarlijks terugkerende berekening van een onderbouwd uurtarief. 

Datum, plaats en uur verneemt u later op dit web.

Welkom !