Vormingsuren

Permanente vorming

Iedereen zal het eens zijn met het feit dat corona een groot impact heeft op ons doen en laten, zowel privé als professioneel. Zo gebeurt vandaag heel veel “op afstand” dankzij een steeds sneller groeiende digitalisering.

Wat onze beroepen betreft, blijft permanente vorming ook in deze tijden heel belangrijk !

Het Instituut streeft ernaar om de nodige flexibiliteit hierrond aan de dag te leggen zodat u onder aangepaste omstandigheden vorming kan blijven volgen.

Daarom heeft de Raad reeds in maart, april en september van dit jaar u meegedeeld dat de vormingen op afstand meetellen als categorie A (volgens de huidige norm permanente vorming IAB) en zonder beperking van de 20% (volgens de huidige norm permanente vorming BIBF) en dit tot 31/12/2020. 

De Raad van het Instituut heeft nu ook beslist dat het minimum voor het totale aantal te volgen uren tijdens de periode van drie opeenvolgende jaren waarin het jaar 2020 voorkomt, uitzonderlijk wordt teruggebracht tot 100 u. (i.p.v 120 u. zoals voorzien in de norm permanente vorming). Dit zal dus ook gelden voor de drie opeenvolgende jaren tot en met 2022. 

Het jaarlijks minimum aantal te volgen vormingsuren van 20 u. volgens de IAB-norm blijft van kracht en gaat naar een minimum van 20 u. voor de accountants en fiscaal accountants (BIBF-norm). 

Neem even de tijd en ga na of u aan deze nieuwe tijdelijke voorwaarden voldoet, zo niet raden wij u aan onze programma van Casestudies te consulteren en nog bijkomende vormingen te volgen. 

Vandaag zijn de normen en procedures permanente vorming van het vroegere BIBF en IAB nog steeds geldig en dit tot 31/12/2020, waarna een nieuwe norm in werking zal treden.