COVID-19: woonbonus bij betalingsuitstel hypothecaire lening

Op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele

Door de coronacrisis en de daaruit volgende verlaagde inkomsten of het wegvallen ervan, kwamen heel wat mensen in een moeilijke financiële positie. Om die reden heeft de federale overheid voorzien in een ‘charter betalingsuitstel hypothecair krediet’ waardoor men een betalingsuitstel van het hypothecair krediet kon aanvragen. De Vlaamse Regering stelde vast dat dergelijk uitstel negatieve gevolgen kan hebben op de belastingvermindering voor de eigen woning (de zogenaamde woonbonus) en zorgde voor een uitzondering. 

De uitgaven die de belastingplichtige doet tijdens de door het betalingsuitstel verlengde periode, zullen uitzonderlijk wel in aanmerking komen voor de berekening van een belastingvoordeel voor de eigen woning. De Vlaamse Regering legt bovendien ondubbelzinnig de duurtijd van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid vast, specifiek voor het behoud van de woonbonus. 

Concreet verliest men geen fiscaal voordeel als men een COVID-betalingsuitstel aanvroeg in de periode van 20 maart 2020 tot en met 31 maart 2021, die werd toegekend voor een periode (van maximaal 9 maanden) tussen 30 maart 2020 en 30 juni 2021 en daardoor ook de duurtijd van de hypothecaire lening verlengt

Over deze principiële beslissing wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State.